Documents

 • Memòries sobre l'església col·legial de Besalú

  977-1808

  Paper, enquadernat amb cartró dur. 31x25 cm. 16 fols. (32 pàgines). Numeració posterior a la confecció del document.

 • Crónica de Pere Maça

  1171-1430

  L’exemplar de l’Arxiu de la Catedral consta de 26 folis a dos mans, numeració moderna. Títol: Fragmento de una cronica en valenciano de historia siciliana ( al bifoli de paper modern que protegeix el text) 311 × 223 mm Diverses mans gòtiques amb influència de la humanística, i amb diversos graus de cursivitat

 • 1208-1694

  Enquadernació. Sense fulls de guarda, està compost per deu plecs de paper in folio, amb una quantitat de bifolis que oscil•la entre els deu i els divuit, els quals es troben sense enquadernar, tot i que estan relligats i agrupats en una carpeta amb tapes de pergamí. Estat de conservació. El paper es conserva en bon estat i no ofereix problemes greus de lectura. Mesures: Enquadernació (carpeta): 310 x 215 mm. Folis: 291 x 209 mm. Caixa d’escriptura: molt irregular, oscil•la entre 170/260 mm x 105/165 mm. Llargada: 511 pàgines numerades pels copistes (numeren només les pàgines senars). Observacions: En la portada de pergamí es pot llegir: «Varias noticias de cosas curiosas de venidas de Reyes a esta Ciudad, & C.». Escrit a línia tirada, entre 33 i 28 línies per foli. S’observen, almenys, tres mans diferents

 • Crònica de José Agramunt

  1238-1672

  Enquadernat en un tom amb tapes de pergamí, al teixell: Varia 1. Dietari. Ocupa les pàgines 270-376 del manuscrit i és l’últim entre altres copies de diverses obres. Mides: 300x215 cm

 • 1249-1748

  Volum enquadernat en pergamí in folio de 197 folis. Paginat parcialment; conté a l'inici tres folis de cortesia en blanc i sense numerar; segueixen 302 pàgines (151 folis) numerades i les següents sense. Es troben en blanc els folis 134-144, 163-168, 177-191, 193-197, 200, 202, 237-238, 268-272, 285-286, 288-290 i 295-301.

 • Crònica de Josep Esplugues

  1271-1771

  Paper, amb cobertes de pergamí, mesura 31’5 cm x 22 cm. Consta de 266 folis numerats, alguns d’ells en blanc, com els 20-22, 36-37, 49-51, i en falten el 100 i els 139-142.

 • 1306-1705

  Enquadernació moderna, amb tapes de cartó dur amb el llom folrat amb tela i protegides amb funda de plàstic. Proteccions metàl·liques en els quatre angles. Dos fulls de guarda. Estat de conservació òptim. Mesures: Enquadernació: 319 x 229 mm. Folis: 307 x 214 mm. Caixa d’escriptura: 275 mm x 185/205 mm. Llargada: 154 pàgines. Observacions: Està enquadernat junt a una altra obra. El volum conté 280 pàgines numerades (curiosament, de la 21 a la 300) i dos fulls de guarda sense numerar. Així doncs, el ms. 94 comença al foli 3 r. (amb el número de pàgina 21), i acaba al f. 77 v. (pàgina 174). El foli 78, que correspondria a les pàgines 175-176 ha desaparegut del volum, però això no afecta al nostre manuscrit, atès que aquest finalitza, a la pàgina anterior, amb la data i la signatura del copista. A continuació apareix un catàleg de tres pàgines amb el títol Protocolos notariales del Colegio del Patriarca, que fa una relació d'un seguit de protocols notarials amb la signatura de cadascun. Finalment, les darreres 111 pàgines estan totalment en blanc. Paper amb 35 pautes impreses. Escrit a línia tirada amb tinta blava. Al llom, en dues etiquetes adhesives blanques, podem llegir: ms. CIX / s. XV a XX.

 • 1306-1535

  Enquadernació amb tapes de pergamí. Un full de guarda a l’inici i al final. Estat de conservació bo, no presenta problemes de lectura. Mesures: Enquadernació: 318 x 228 mm. Folis: 310 x 212 mm. Caixa d’escriptura: 271 mm x 165/180 mm. Llargada: 162 folis. Observacions: Escrit a línia tirada, entre 20 i 32 línies per foli. Al llom podem llegir: «JOAN / Noti[ci]es / de la Ciutat / De / VALENCIA Numeració dels folis en llapis i lletra moderna. L’últim foli escrit és el 150r. Estan numerats fins al 162, però des del 150v fins al 162v estan en blanc.

 • 1306-1705

  Enquadernació: Tapes de pergamí. Estat de conservació: la corrosió de la tinta dificulta la lectura d’algunes pàgines del manuscrit. Mesures: Enquadernació: 295 x 221 mm. Folis: 290 x 210 mm. Llargada: 144 folis (numeració moderna a llapis). Observacions: Després del foli 104v hi ha un afegit de Francesc X. Borrull titulat «Continuación de la noticia de los jurados, oficiales i cosas notables de Valencia», que aplega els anys 1504 a 1705. L'addició de Borrull conté 35 folis amb numeració independent (1-35), està escrita en espanyol i deixa constància, fonamentalment, dels nomenaments dels càrrecs oficials de la ciutat durant aquest darrer període. Els folis 140-144 estan en blanc. Escrit a línia tirada, entre 38 i 20 línies per foli. Al llom es pot llegir: «MYR FASTOS consulares de Valencia y su continuació».

 • Llibre de memòries de la ciutat de València

  1308-1644

  Enquadernació amb tapes de pergamí. Sense fulls de guarda. Estat de conservació bastant precari, ja que d’una banda el paper presenta taques d'humitat que entrebanquen la lectura d'algunes pàgines i, d'una altra, el relligat s'ha descosit fins al punt que un gran nombre de folis es troben completament solts. La descurança afecta, fins i tot, les tapes, sobre les quals hi ha números i lletres escrits. Mesures: Enquadernació: 322 x 235 mm. Folis: 310 x 220 mm. Caixa d’escriptura: 250/260 mm x 130/190 mm. Llargada: 864 pàgines numerades pel copista.