Documents

 • Dietari de Guillem Mir i Francesc Joan

  1308-1528

  Enquadernació amb tapes de pergamí. Estat de conservació bo. Tot i que el paper presenta algunes taques d’humitat i el relligat es troba una mica deteriorat, no presenta problemes greus de lectura. Mesures: Enquadernació: 324 x 239 mm. Folis: 310 x 215 mm. Caixa d’escriptura: 265/270 mm x 190/195 mm. Llargada: 244 pàgines. Observacions: Fins a la pàgina 89 el text està escrit a dues columnes, a partir de la pàgina 90 s’escriu a línia tirada, entre 35 i 37 línies per foli. Junt amb altres tres manuscrits més, aquest text forma part d'un còdex de 549 pàgines. Tot i que té numeració pròpia (1-244), ocupa les pàgines 307 a 549 del conjunt del còdex. Al llom es pot llegir: «VARIA / Variorum / Mss. / Gal. Teix. Faj. / [...] / 6».

 • Crònica de Josep Teixidor, el qual copia un manuscrit de Francesc Diago

  1321-1539

  Enquadernació: Tapes de pergamí amb tres fulls de guarda a l’inici i al final. Estat de conservació: Es conserva ben enquadernat i no ofereix problemes de lectura, excepte pel que fa a uns pocs folis deteriorats per la humitat. Mesures: Enquadernació: 311 x 219 mm. Folis: 305 x 210 mm. Caixa d’escriptura: 265/270 mm x 160/185 mm. Llargada: 61 pàgines numerades pel copista. Observacions: Aquest manuscrit ocupa de la pàgina 203 a la 263 d'un còdex de 487 pàgines, el qual conté, a més, un seguit de manuscrits que deixen constància de fets referits a guerres, expulsió dels moriscs, notícies de caire local, assumptes de l'església, de la noblesa, de la reialesa, etc., que succeïren a diversos municipis del País Valencià (Gandia, Canals, Sogorb, Elx, Alcoi, etc.). Escrit a línia tirada, entre 34 i 29 línies per foli. Al llom es pot llegir: «M[aes]tro Diago.».

 • Noticiari de Joan Torralles

  1365-1427

  Paper, 290 x 200 mm. F- 303-306. Protegit per una coberta de cartolina amb aigües. Autògraf d’Antoni Vicenç; altres mans afegeixen notícies. Fou adquirit l’any 1957 per l’AHCB (al f. 303, nota en llapis de Moliné: “Publicat per mi en lo Botll. del Ateneo Barcelonès, t. 1er, p. 211”).

 • Notes familiars de Francesc Salvà i Campillo

  1401-1804

  Paper, enquadernat amb pergamí. 30x20,5cm. 269 pàgs aprox.

 • 1412-1771

  Volum enquadernat en pergamí (21'5 x 15 cms.) de 85 folis. La Memòria o relació ocupa des del foli 1 fins al 66.

 • Dietari de les torbacions de Jaume Safont

  1450-1500

  Paper, 280 x 220 mm. F. 1-154 amb numeració moderna en llapis (sobre una d’antiga); mal enquadernat, no compta la documentació adjunta relligada. Enquadernació de pergamí; al llom: “Dietari de las turbacions de Catallunya” sobre una antiga nota, il•legible. Autògraf, amb algunes notes de mans posteriors. Il•lustracions en tinta negra i vermella.

 • Anales valencianos

  1455-1481

  Paper. S. XVIII. 270 x 205 mm

 • Llibre de notes d'Antoni Pastor

  1473-1473

  Paper, 315 x 240. 2 f. prel. + f. 1-426 amb numeració moderna en llapis sobre diverses d’antigues, parcials + 2 f. al final, en blanc. Autògraf de Pujades i altres mans coetànies.

 • Crònica i dietari del Capella d’Alfons el Magnànim

  1474-1478

  Exemplar de l’ACCV (restaurat el 2006): mides 300x220 mm, text a dues columnes, amb escriptura gòtica textual de finals del segle XV. Composició: [2 fulls de guarda moderns] [+1 full del segle XX] [+7 fol. d’índex] + 195 fols. Numerats, foliats al marge superior dret en números romans en tinta roja [+ 2 fulls de guarda moderns]. Exemplar BUV, ms. 204: paper, 315x215 mm, en bon estat, relligat en pergamí antic. [2 fulls en blanc] [+ portada a dues tintes] [+3 fols, de Prólogo] +842 pàgines [+1 full en blanc]. Teixell: Falcó. Anales del Real Convento de Predicadores de Valencia, 6. De la pàg. 807 (bis) a la 842 es copia una part del Dietari, lletra del segle XVIII. Exemplar BUV, ms. 160: paper verjurat, mides 316x220 mm, lletra del segle xviii, escrit en línia tirada, relligat en pergamí de l’època: [1 full en blanc] [+1 full de portada a dues tintes] [+1 full en blanc] +771 pàg. [+ 2 fulls en blanc]. Teixell (modern): Dietari. Exemplar ACPV, ms. 49: paper, mesures 300x215 mm, lletra del segle xviii a dues columnes, relligat en pergamí d’època. Teixell: Varia 1. Dietaris. [3 fulls en blanc] +145 pàg. A continuació, trasllat del Dietari de Jeroni Sòria; a continuació conté un índex de matèries, toponímic i onomàstic (p. 377-421).

 • 1483-1508

  Notes esparses assentades en els marges dels llibres de la sèrie del fons de l'Arxiu de la Reial Governació coneguda com Extraordinaris de la Cúria de la Governació, del període comprès entre 1483 a 1508. Són 26 volums enquadernats en pergamí (31,5 x 23,5 cm.).