image description
Títol complet Dietari Valencià. Fastos Consulares, per Guillem Mir. Ex. Biblioteca quam D. D. Franciscus Borrull, Academia Valentina testamento legavit. Biblioteca de la Universidad de Valencia. M. 255. In nomine Jesus...
Autor L’autor d’aquesta còpia és Josep Osset Merle. L’autor de l’original és Guillem Mir.

L’obra completa conté tres autors més (Francesc Joan, Francesc March i Joan Lluch), però fins la data que arriba aquesta còpia (1503) només participà en la redacció del dietari l’autor anterior.
Escrit en Principis s.XX
Llengua Castellà, Català
Origen Desconegut
Tipologia Dietari
Interès Històric, Polític, Filològic