Sobre el projecte

 • Què és?

  L’Arxiu de la Memòria Personal és una base de dades sobre la documentació escrita, relativa a escrits personals (dietaris, autobiografies, narracions en primera persona, etc.), de Catalunya i dels territoris de parla catalana. Després d’anys de coneixement i treball a partir de fonts diverses i des d’àmbits diferents com ara la història, la literatura, l’art o la ciència, els especialistes han vist que Catalunya és, possiblement després d’Itàlia, un dels territoris més rics en aquest tipus de documentació. Els escrits personals són un material primari, que complementa de manera fonamental altres fonts històriques més conegudes o emprades generalment, i poden ser usats per a l’estudi de la llengua, o que parlen de fenòmens diversos, tenint en compte que parteixen de l’observació directa de l’autor.

 • Orígens

  L’origen de la base de dades remunta a un inventari bastit pels membres del grup Manuscrits del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona gràcies a un projecte d’investigació del Ministerio. En els darrers anys, i per mitjà d’un projecte CTP coordinat entre la Universitat Autònoma, l’Aragó i la regió Midi-Pyrénées, s’ha desenvolupat un treball en equip i comparatiu entre els diferents territoris, amb la idea de consensuar visions, comparar recerques i extreure’n resultats. Com a conseqüència de tot plegat, s’ha establert un estret lligam amb la Universitat de Tolosa-Lo Miralh, la Universitat de Girona i l’Instituto de Estudios Altoaragoneses (amb la col•laboració del Centre d’Estudis Ribagorçans), i s’han estudiat i desenvolupat aspectes històrics, filològics i antropològics del material motiu d’estudi. La tasca ha continuat amb la voluntat de difondre i posar a l’abast d’un públic més ampli l’existència d’aquest material. Per aquesta raó, i gràcies a un acord amb el projecte LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya, així com a la col•laboració de la Biblioteca d’Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona i moltes altres entitats, s’ha pogut posar en funcionament aquesta base de dades, mirant d’unificar el motor de recerca, així com incrementant la documentació digitalitzada per facilitar cada vegada més el seu accés.

  La posada en marxa d’aquest projecte resulta fonamental, atenent al gran nombre d’investigadors i grups de recerca que, de manera autònoma, fa anys que treballen amb aquests textos. Així, aquesta base de dades es presenta com un producte de tothom i per a tothom: des de la comunitat científica fins a tota mena de públic que hi pugui estar interessat.

 • Memòria Personal?

  Les memòries personals són escrits en primera persona —i, eventualment, en tercera—, que aporten dades familiars, patrimonials, comptables, agronòmiques, històriques, entre d’altres, i es conserven en diversos tipus de documents: llibres de comptes, cròniques, memòries, autobiografies, dietaris, llibretes, etc. En aquest projecte s’han deixat de banda els epistolaris o els relats de viatges, perquè ja existeixen grups i bases de dades prou importants que se n’ocupen i que ens han de permetre, aprofitant la seva dinàmica de recerca i si es considera oportú, d’integrar-los a través d’enllaços pertinents.

  La memòria personal a Catalunya destaca per la seva gran producció. Després d’Itàlia, Catalunya és un dels territoris que més documentació coneguda (perduda o conservada) té a tota Europa. La raó d’aquest fenomen s’explica per la tradició escrita del territori, per la proliferació jurídica en els petits pobles i masos, etc. És per això que s’ha volgut donar relleu a aquest material únic que, encara avui dia, queda amagat en els fons de moltes cases privades, i fins i tot d’alguns arxius. Es tracta, sobretot, d’atorgar una visibilitat necessària a la memòria personal, i de fer-ho facilitant als investigadors i a la recerca local, nacional o internacional, l’accés a uns elements d’interès major sobre i per a la història de Catalunya. Altres territoris europeus fa temps que treballen en aquest sentit i han confegit les seves xarxes i bases de dades, sovint a partir d’un suport estatal. El projecte que aquí presentem ha comparat i adaptat moltes de les idees que poden ser útils per al cas català. Però, ja d’entrada, la proporció del material existent a Catalunya és molt important.

  Des de fa temps, s’han anat localitzant memòries personals —i en alguns casos, s’han inventariat i estudiat— en arxius personals, patrimonials o en cases particulars. Les àrees on es coneix una concentració d’aquest tipus de documentació es relacionen amb la ciutat per una banda —gremis, cavallers, etc.— i amb el món pagès per l’altra —en relació estreta amb el mas o casa pirinenca, i fins i tot amb els espais de control monàstic. Aquest fet ha portat a pensar que hi ha una estreta relació entre el sistema tradicional de la Catalunya Vella i la proliferació de memòries fins a finals de l’època moderna. Però la realitat revela que les memòries personals s’escriuen més enllà, fins als nostres dies. La informació que reporten, ben inventariada, catalogada i tractada, pot donar informació de gran valor sobre la història de les mentalitats, la història politica o la història de les identitats. De moment, la base de dades es c ircumscriu del final de l’època medieval fins al segle XIX, i s’ha volgut deixar per a més endavant la seva ampliació a documents més contemporanis.

 • Objectius i continguts

  La present base de dades preveu un buidatge progressiu de documents, escrits, llibres o altres fonts en unes fitxes documentals establertes a partir d’uns criteris concrets. Els llibres de memòria personal són conservats en arxius o biblioteques, privades i públiques, i molt sovint han passat desapercebuts i no en tenim notícia. L’inventari que aquí es presenta en forma de base de dades serà sempre obert a noves aportacions. Fins ara s’ha comptat, per confegir-lo, amb la participació de mig centenar d’investigadors, que han treballat a partir d’un model unificat, pràctic i útil, consensuat entre diverses universitats. Aquest model es troba a disposició d’investigadors individuals i/o de centres d’estudis locals que, en el cas de participar en el projecte, passaran a ser-ne col•laboradors. El PDF/WORD es pot descarregar en aquest mateix portal i s’ha d’enviar, amb les dades que es demanen, a: info.memoriapersonal@gmail.com

  Obrint la col•laboració, de manera lògica i natural, amb els investigadors o persones interessades, i amb tots els grups de recerca locals i universitaris del país, el fons inventariat es podrà anar incrementant amb el temps,. L’objectiu últim és un bé comú per a tots: donar visibilitat a la feina de recerca i, per descomptat, apropar aquest tipus de material als investigadors, que pugui ser d’utilitat i accés públic. Així, es podrà saber on es troba un text, quin és seu àmbit temàtic, o descobrir la bibliografia que se n’ha ocupat.

 • Qui hi pot participar?

  Qualsevol persona interessada que tingui a l’abast documents, perquè els coneix, en té constància i hi treballa, pot col•laborar en l’Arxiu de la MEMÒRIA PERSONAL. La participació activa del món local ve recolzada per la intervenció de les universitats catalanes que participen en el projecte, així com per la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (algunes entitats que en formen part ja hi han col•laborat) i l’Institut Ramon Muntaner. La Base de Dades que aquí presentem ha de ser un instrument visible i útil, que reclama la col•laboració en el projecte pel seu interès nacional, dins una escala europea, i es fonamenta en el desenvolupament de la recerca local.