Llibre de memòries de la ciutat de València

image description
Títol complet Libre de memòries de diversos successos, e fets memorables, e de coses senyalades de la ciutat y regne de València, e de elections de jurats e altres officials de aquella, seguint lo orde dels llibres consells de la dita ciutat, començant del segon llibre
Autor Els autors de l’original són: Guillem Mir, Francesc Joan, Francesc March, Joan Lluch Ivars

En algun moment del dietari els anteriors autors (ciutadans amb càrrecs oficials) se citen a si mateixos.
Escrit en Segona meitat del segle XVII
Llengua Castellà, Català, Llatí
Origen Desconegut
Tipologia Dietari
Interès Històric, Polític, Filològic