Documents

 • Memòries de Perot de Vilanova

  1551-1573

  Paper, 310 x 215 mm. F. 1-181 (les Memòries ocupen els f. 162-176, numerats antigament com a 157-171 i 48-[61]). Enquadernació de pergamí.

 • Llibre de Joan Bagur

  1553-1609

  Exterior de pergamí escrit en la cara interna amb cal•ligrafia del segle XV legible, cosit i aprofitat per fer la coberta. Interior (el dietari pròpiament dit) de paper força ben conservat (esquinçada només una pàgina que no afecta a l’escrit), legible en la seva total integritat. En la coberta, fa 29,2 cm de llargada per 16,1 cm d’amplada. Les pàgines interiors fan 27,7 cm de llargada per 15,8 cm d’amplada. La línia del perímetre exterior de coberta i fulls escrits no és recta, sinó ondulada i arrugada pel temps i l’ús.

 • Memòria de Francesc Gavaldà

  1557-1648

  188 pàgines, tots els exemplars estan enquadernats en pergamí, 21 cm. Portada amb gravat xilogràfic que conté l’escut de la ciutat de valència i dels dominicans.

 • Notes i dietaris de la família Fina de Palafrugell

  1561-1878

  Diversos quaderns i notes soltes de caràcter memorial. El principal és un quadern amb tapes de pergamí, bastant mal conservat, de mides 30x21 cm que conté 42 folis (dels quals 25 formen el dietari de Joaquim Fina).

 • Dietari i llibre de comptes de Jaume Aguilar

  1565-1610

  Paper, 310 x 210 mm. 1 f. prel. + f. I-CCXXII. Enquadernació de pergamí. Malmès per la corrosió de la tinta.

 • Autobiografia de Bernat Guillem Català de Valeriola

  1568-1607

 • Dietari de Frederic Despalau

  1570-1600

  Paper, 340 x 240 mm. 3 f. prel. + f. 1-108. Enquadernació de pergamí. Malmès per la tinta corrosiva; restaurat.

 • Dietari de Jeroni Saconomina

  1572-1606

  Paper, 305/300 x 220 mm. 1 f. prel. + f. 1-87. Enquadernació de pergamí. Manuscrit malmès, especialment els primers f. Autògraf.

 • Dietari de Simó Rafeques

  1573-1611

  Paper, 325 x 210 mm. 9 f. prel. + f. I-CXX amb numeració antiga en tinta, romana i aràbiga, irregular + 4 f. al final, en blanc. Enquadernació de pergamí. Diverses mans. Malmès per la tinta corrosiva.

 • Dietari de Miquel Jeroni Llopis

  1573-1588

  El Dietari es trobava enquadernat en un mateix volum, i per aquest ordre, amb els dietaris del Capellà d'Alfons el Magnànim, les Memòries de Gaspar Antist i el dietari de Jeroni Sòria, al qual segueix, segons apuntava Martí Mestre (1995). Aquesta enquadernació es remuntava a la primera meitat del segle XVII, quan es trobaven a l'arxiu del convent de Predicadors de València, i es va fer per iniciativa de fra Nicolau Figueres. A hores d’ara, però, ha sigut re-enquadernat i forma un sol volum amb el Dietari de Jeroni Sòria, al qual continua. La mà és la mateixa durant tota l’obra, de la segona meitat del XVI o del XVII, segons apunta el mateix Martí Mestre, i probablement és l’original de l’autor. Hi ha dos capítols d'una altra mà diferent (el 4 i el 5) i unes poques línies ratllades posteriorment. El dietari ocupa tretze folis. Les dimensions dels fulls són 310 mm. x 220 mm. Després de les cartes reials que segueixen el dietari de Sòria, comença el de Llopis, en el foli següent a la darrera carta, al vers, ja que el recte es troba en blanc. Els folis es troben numerats modernament amb llapis, en el recte, al marge superior dret, però només fins el foli 8. El primer full del dietari porta el número 2, car l'1 es troba en el darrer foli de les cartes. Són nombroses les correccions i fragments ratllats al manuscrit. També hi ha bastants errors i alguns espais en blanc en dates i en algun nom propi.