Dietari de Jeroni Saconomina

image description
Títol complet Jhesus, Maria, en Gerona. En aquest llibre estan asentades algunes jornades y notas de cosas que an per mi pasades […]
Autor Jeroni Saconomina (Girona, 1557 – 1606), amb notes de Miquel Saconomina, germà de l’autor.
Escrit en Finals del S.XVI–principis del S.XVII
Llengua Català
Origen Oficial de l’administració
Tipologia Dietari, Memòries
Interès Històric, Polític