Documents

 • 1498-1557

  Enquadernat en pergamí, 275x410 mm, el dietari ocupa els folis 212-217;219-237. Numeració moderna a llapis en l’extrem inferior de la pàgina, en sentit invers al text

 • 1500-1699

  Enquadernació: Moderna, amb tapes de pergamí, amb un full de guarda (de diversos colors) i dos fulls en blanc abans que comenci el text, així com un full de guarda al final, idèntic al de l’inici. Estat de conservació: bo. Mesures: 290 x 205 mm. Llargada: 284 folis, la majoria numerats. Observacions: Fins al foli 70r, el llibre es numera amb xifres romanes; a partir d’aquest punt fins al final de l’obra, la numeració es fa amb xifres aràbigues, sempre amb llapis i en el marge superior dret del recto dels fulls. Resten en blanc els folis del 13v al 20v, 91, del 100v al 108v, del 111v al 113v, 117, 132v, 139, 143, 160, 175v, 188v, 200v, i del 211r al 284v (a excepció del 245v, que conté text). Al llom es pot llegir Libre de Antiquitat, títol posat per l’enquadernador, però en la Consueta de la seu de València, Pere Martí –el primer dels autors del llibre– el titula Libre de Antiquitats (Ms. 70 de l’ACV, f. 18r i 75r), nom amb què avui dia tothom coneix aquesta obra.

 • 1503-1588

  Descripció a partir de l’exemplar de l’ACCV: Conformat per 146 folis de tamany diferent, f.1 r conté uns versos en castellà, al f. 2 trobem un índex de continguts ordenat alfabèticament. Foliació: una moderna a llapis, indicada en l’extrem superior dret del full en les pàgines d’índex, i en l’extrem esquerre en la resta del text, tot i que no és sistemàtica. També conté una segona numeració, primer per pàgines i després per folis, irregular, a la part superior dreta del full; aquesta és anterior a la foliació a llapis. Tamany: 300x207 mm. Material: fulls enquadernat en pergamí. Al llom: «Dietari de Jeroni Soria»

 • 1507-1559

  El Dietari consta de 146 folis de diverses grandàries. El primer és un full en blanc i 23 sense foliar, de 295 x 195mm, i dos més, escrits per una sola cara, de 300 x 207mm. En aquests es donen algunes notícies, a manera d’índex, fins l’any 1508, amb un salt al foli 13, en el qual comencen les de 1516 i següents, una mica més grans (305 x 210mm). S’hi constata un desordre en la foliació. El dietari es troba enquadernat juntament amb algunes cartes reials i el Dietari de Miquel Jeroni Llopis, que apareix tot seguit. A banda, hi ha un poema religiós en castellà en el primer dels folis. Aquesta organització respon a una re-enquadernació moderna, duta a terme durant l'última restauració del manuscrit, ja que fins fa poc, el dietari de Jeroni Sòria es trobava enquadernat en un mateix volum, i per aquest ordre, amb els dietaris del Capellà d'Alfons el Magnànim i les Memòries de Gaspar Antist.

 • Llibre de notes de Rafel Sunyer i Joan Sunyer

  1533-1552

  Paper, 290 x 200 mm. 4 f. prel. + f. 1-203 + 166-[273] + 4 f. en blanc. Enquadernació de pergamí. Possiblement autògraf. Molt malmès per la corrosió de la tinta.

 • 1539-1576

  Còpia del manuscrit original, avui il•localitzable, datada per Bartomeu Pascual el 13 de juliol de 1870, quan es trobava a l'arxiu de la Seu de Ciutat de Mallorca; 54 folis en quart (22 x 15,5 cm) de les pàgines 141-248 del volum VIII de la Miscel•lània Pascual. Segons Bartomeu Pascual l'original era un volum en quart de 80 fulls, els primers cinc i el darrer es trobaven quasi destrossats i alguns en blanc, escrits amb cal•ligrafia difícil, motiu pel qual la còpia presenta punts suspensius [...] quan la lletra no devia permetia la transliteració.

 • Llibre de notes de Sans, Puig i Quintana

  1550-1699

  Relligat amb pergamí de 15 x 20,5 cm. Amb títol a la portada, però tinta molt desdibuixada. 190 fols. Folis finals trencats a la part superior.

 • Llibre de memòries i apuntaments de Guillem Ramon Estrada

  1550-1625

  Volum enquadernat en pell, 35 cm. d’alçada x 25 cm. d’amplada. 74 folis. Conté diversos folis en blanc.

 • Dietari de Miquel i Jeroni Pujades

  1550-1601

  Desconeguda.

 • 1550-1588

  Mesures de l’exemplar de l’ACCV: 310 mm x 220 mm. Enquadernació en pergamí. Numeració moderna, a llapis, en el recto i en el marge superior dret fins el f. 8. El f. 9 està tallat. El dietari de Miquel Jeroni Llopis es troba just a continuació del de Jeroni Sòria, enquadernats conjuntament