Documents

 • Memòries de mosén Vicente Torralba

  1609-1651

  Descrit a Francisco Almarche Vázquez, Historiografía valenciana. Catálogo bibliográfico de dietarios, libros de memoria, diarios, relaciones, autobiografías, etc., inéditas, y referentes a la historia del antiguo reino de Valencia. València, Impremta La Voz Valenciana, 1919, pp. 158-261.

 • Diari d'Anna Domenge

  1610-1610

  Volum enquadernat amb pell. De 12 cm. d’amplada x 25 cm. d’alçada. Té 167 folis. El paper és de mala qualitat i es troba en un estat de conservació força deteriorar. Conté folis en blanc.

 • Libre de memòries de la família Anglada

  1612-1808

  Llibret de 19,5 x 13,5 cm., amb cobertes de pergamí color torrat, bastant malmeses, i amb un títol en el llom impossible de desxifrar. El llibre el constitueixen un total de 15 quadernets cosits. En alguns quadernets falten algunes pàgines. El manuscrit no està foliat però recull 106 fulls.

 • 1613-1616

  1. Ms. A. És part component de la coneguda com a Miscelaneas y noticiarios de CAYETANO DE MALLORCA; 1 foli (29'5 x 20'5 cm.) de les pàgines 112-113 del Vol. I. És còpia de fra Gaietà de Mallorca. 2. Ms. B. És part component de la Miscelanea Mallorquina; 1 foli (30 x 20'5 cm.) pàgina sense numerar del Vol. VII. És còpia, segons Carme Simó, del Ms. A, realitzada per Guillem Terrassa. 3. Ms. C. És part component de les Noticias históricas, d'Álvaro Campaner, Vol. I, folis 61-62. Còpia literal del Ms. A, segons Carme Simó.

 • Dietari de Pere Forners

  1624-1633

  Volum enquadernat en pell en bon estat de conservació. El document té 40 ff. de 35 cm. x 10 cm.

 • Crònica de Jeroni de Real

  1626-1683

  Enquadernat amb pergamí marronós, desgastat i amb un escut al mig de la portada. Interior de paper. Les cobertes mesuren 30,7 cm. de llargada per 19,8 cm. d’amplada. L’interior de paper fa 30,2 cm. de llargada per 19,6 cm. d’amplada.

 • Dietari de Miquel Parets

  1626-1660

  Paper. Enquadernat en pergamí de 300x205 Descripció a: MIQUEL ROSELL, Francisco J. Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, Direcciones Generales de Enseñanza Universitaria y de Archivos y Bibliotecas / Servicio de publicaciones de la junta técnica, Madrid, 1958-1969, 4 vol. I, pp. 279-283. http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=454944

 • Dietari de Bartomeu Llorencí

  1629-1640

  El text és dins un volum recobert en pergamí que amida 16 x 24 cm i té un total de 131 folis numerats, encara que des de el foli 80 fins al 129 ni hi ha text escrit. Aquest volum es troba en un regular estat de conservació per la tinta traspassada d’algunes pàgines i per alguns folis menjats en els seus marges superior i inferior. En llapis a la coberta del pergamí es pot llegir la titulació següent: Diario y notas.

 • Notes de Josep Aparici

  1630-1700

  Paper, 210 x 150 mm. 64 f. s. n., molts dels quals, en blanc. Sense enquadernar. Diverses mans.

 • Dietari de Joan Guàrdia

  1631-1673

  Manuscrit recobert d'un pergamí d'escriptura gòtica en llengua llatina. Amida 14.5x20 cm que consta de 105 fulls.