Documents

 • Llibre de notes de Pau Ponçés i Cristòfol Ponçés

  1660-1710

  Enquadernació de pergamí de 305 x 205 mm. Llom i coberta anterior: “Ponçés”. Fol. 1-114 + 4 f. en blanc. Els dos darrers folis són dues quartilles de paper: la primera, escrita per ambdues cares, queda solta; la segona, només escrita per una cara ja que la cara posterior està enganxada a un dels darrers fulls del llibre que han quedat en blanc. Font: Repertori de manuscrits catalans (1620-1714), vol. I.

 • 1661-1679

  Paper. 5 ff. (en blanc) + 224 ff. + 5 ff. (en blanc) Enquadernació en pergamí. al llom: Notícies / de València / 1661 a 1664 / 1677 a 1679 2 volums enquadernats en un sol tom. La primera part (Segon libre): 107 ff, 350 x 255 mm; la segona part (Sissé libre): 124 ff., 315 x 220 mm Provinent de la biblioteca de Francesc Borrull (ingressà a la BUV el 17-07-1838, per lleixa testamentària)

 • 1661-1662

  Part component de la Miscelanea Pascual, Vol. XX, pàgines 521-536; 8 folis (22 x 15,5 cm). Còpia datada el 1873.

 • Llibre de notes de Maria Oller i Claresvalls

  1665-1670

  Enquadernació en pergamí: fins al fol. 29r., un tipus d’anotacions (es distingeixen pel redactat i per la lletra –tot i que hi ha diferents tipus de lletra; a partir del fol. 30, 10 fols. solts, que no pertanyen al relligat de la llibreta. Aquests darrers, relació del valor dels encants mobles i altres béns en poder del mercader Francesc Oller al moment de la seva mort) 23,5 x 32 cm Llibre comptable d’entrades i sortides. Al foli primer, posterior a l’enquadernació, nota sobre la data de la mort de Francesc Oller, espòs de Maria, i sobre on es troba dipositat el seu testament. Entre els folis, algunes quartilles soltes amb cartes i altres notes.

 • Llibre de memòries de la família Bellsolell d'Arenys de Munt

  1666-1838

  Volum relligat en pergamí, amb una mida de 30x20 cm i un total de 448 pàgines (la numeració és per les dues cares).

 • Llibre de Fra Manel Soler i altres

  1671-1775

  Volum enquadernat en pell de 12 cm. d’amplada x 25 cm. d’alçada. 136 folis.

 • Llibre notes i comptes de la família Pauqués de Bulaternera

  1672-1777

  Llibre amb coberta de pergamí de 18 cm x 12 cm, gruix de 2,5 cm. Amb 52 folis utilitzats d’un total de 92.

 • Diari de Joan Fàbrega i altres

  1673-1770

  160x110mm, Quadern de 53 fulls de paper sense numerar, relligats en pergamí i cordills. Fulls del 2 al 36 en pergamí, precedit per guardes i un primer full on hi ha anotacions en francès. Darrera del dietari hi trobem 3 fulls ( 37al 39) amb diferents anotacions de caràcter econòmic i als dos darrers fulls s’indica el naixement dels seus fills i la mort de la seva dona.

 • Crònica de Fèlix Domènech

  1674-1700

  El text forma part d’un manuscrit relligat de 691 pàgines de 21 x 15, amb material més ampli i miscel·lani, anomenat "Recull de documents i notes de la família Domènech".

 • Memòries de Mossèn Jaume Avellà

  1674-1711

  Llibre recobert de pergamí amb una mida de 14.5x21 cm.