Documents

 • Llibre de comptes i notes dels confrares de Sant Eloi

  1676-1858

  Paper, Enq. pergamí de cartera s. XVII amb resta de tanques. 22x15cm. 88 fulls (176 pàgines). Numeració posterior a la confecció del document.

 • Noticiario de Mut

  1680-1715

  Volum enquadernat en cartró i amb el llom en pergamí de 276 folis de diferents mides (21 x 15 cm., i del foli 219, 22 x 16 cm.). Està mancat del primer foli i es troba parcialment numerat però amb incorreccions. Està repetit el foli 69, i salta la numeració del 94 al 92. A partir del foli que porta el número 128 (en realitat 132), no hi ha numeració, i exceptuant els folis 150, 200, 250 i 276 estan numerats. En blanc, els folis 72v, 73r, 157r i 276 estan en blanc.

 • 1681-1688

  Obra conformada en diferents plecs, paper dels quals és de 313 mm x 220 mm. Plecs: 1.- 1261.1.121: Pleg "Diario de lo que sucede en el virreynato de Mallorca por Dn. Emanuel de Sentmanat y de Lanuza" (del 30 de novembre de 1681 a 4 de gener de 1682). Foliat modernament a llapis, 30 f. 2.- 1261.1.122: Pleg "Mano 2 que comiença en continuazión del día 4 de henero 1682" (del 4 de gener de 1682 a 16 de febrer de 1682). Foliat modernament a llapis, 36 f. 3.- 1261.1.123: Pleg "Mano 3 que empieza en continuazión del día 16 de febrero 1682" (del 16 de febrer de 1682 a 23 de març de 1682). Sense foliar, [54] f. 4.- 1261.1.124: Pleg "Mano 4ª que empieza en continuazión del día 23 de março 1682" (del 23 de març de 1682 a 5 d'abril de 1682). Sense foliar, [80] f. Del foli [17] al [80] en blanc. Molt afectat per tintes ferrogàl•liques. 5.- 1261.1.125: Pleg "Diario de lo sucedido en el tiempo que su ilustrísima ha estado en la visita de las villas del llano de este Reyno empezando el dia 6 de abril que partió su ilustrísima. 1682 [...] Mano 5" (del 6 d'abril de 1682 a 8 de maig de 1682). Foliat modernament a llapis, 26 f. 6.- 1261.1.126: Pleg "Mano 6 que empieza en continuazión del día 8 de mayo. 1682" (del 8 de maig de 1682 a 19 de juny de 1682). Foliat modernament a llapis, 46 f. Afectat per tintes ferrogàl•liques. 7.- 1261.1.127: Pleg "Mano 7 que empieza en continuazión del día 19 de junio 1682" (del 19 de juny de 1682 a 29 de juny de 1682). Foliat modernament a llapis fins el foli 11, a continuació 36 folis en blanc, total [46] f. 8.- 1261.1.128: Pleg sense títol (sembla una llarga memòria sobre insaculacions a jurats). Sense foliar, [14] f. Afectat per tintes ferrogàl•liques. 9.- 1261.1.129: Pleg "Quaderno de las cosas tocantes a guerra comencando [sic] a 10 de diciembre 1683" (del 10 de desembre de 1683 a 23 de desembre de 1683). Foliat modernament a llapis, 16 f. Afectat per tintes ferrogàl•liques i una taca d'humitat. 10.- 1261.1.1210: Pleg "Quaderno donde se sientan los despachos que se reciven y respuesta que a ellos se da. 1684. Mano 1ª". (del 2 de juliol de 1684 a 10 d'octubre de 1684). Foliat modernament a llapis, 20 f. 11.- 1261.1.1211: Pleg "Continuazión del dia 12 de octubre 1684. Mano 2ª. (del 12 d'octubre de 1684 a 27 d'agost de 1685). Foliat modernament a llapis, 44 f. 12.- 1261.1.1212: Pleg (continuació de l'anterior) "Continuazión del dia 27 de agosto 1685. Mano 3ª. (del 27 d'agost de 1685 a 22 de novembre de 1685). Sense foliar, [90] f. Del foli [40] al [90] en blanc. 13.- 1261.1.1213: Pleg "Mano 4ª de noticias corrientes". Henero 1686" (de l'1 de gener de 1686 a 11 d'abril de 1686). Foliat modernament a llapis, 28 f. 14.- 1261.1.1214: Sense títols Pleg de l'1 de gener a 20 de gener de 1687. [12] f. Bifoli amb assentament de 10 d'octubre de 1687. [2] f. Pleg del 16 de novembre a 22 de novembre de 1687. [8] f. Pleg de 12 d'abril a 1 de maig de 1688. [4] f. Alguns folis presenten estrips amb pèrdua de la informació, i també estan deteriorats per tintes ferrogàl·liques.

 • Llibre del prevere Montserrat Bertran i altres

  1684-1767

  Paper. Format foli. 119 pàgines amb índex. Enquadernació de pergamí.

 • Diari de Josep Montfar i Sorts

  1685-1687

  25 cm x 15 cm Quatre volums conservats enquadernats en pell (de cinc –el primer seria 1681?-1682). Text encapçalat per un gravat de sant Francesc de Padua. Al volum del període 1683-1687 s’escriu «tomo segundo de los años 1683 y 1684 del mesmo Joseph de Monfar y Sorts, ciudadano honrado de Barcelona […]»; als tres volums restants s’escriu que són el tercer, quart i cinquè.

 • Llibre de notes de la família Quatrecases de Pruit

  1686-1812

  Volum de 160x210mm, enquadernat en pergamí. A la coberta hi ha una anotació a manera de titol: Llibre de Bolla de la […] de Hyerony Calvaria […] de […] 1671. El constitueixen 6 quaderns amb fulls numerats fins 131.

 • Llibre de memòries de Francesc Gelat

  1687-1722

  -El primer volum és un petit quadern (15x20.8 cm) de cinc folis, escrits per les dues cares, sense numerar. Comença l’any 1687 i acaba pel maig de 1698. -El segon volum és un llibre amida (20.5x29.5 cm), amb un total de 296 pàgines numerades, i es recobert de pergamí. Malgrat l’encapçalament (17 de setembre de 1698), inclou apuntacions anteriors a 1698.

 • Crònica d'Isidre Planes

  1688-1688

  El manuscrit comença al revers del foli que porta el número 13 i acaba al revers del foli número 21. Total: 17 pàgines manuscrites i, al final, s’hi inclouen sis impresos originals de cartes reials referents al tema. Tanmateix, l’edició publicada per Joan Alsina i Giralt no reprodueix aquests sis impresos.

 • Diari de Joan i Salvador Perai del mas del Collsacabra

  1688-1709

  És un quadern enquadernat en pergamí, amb fragment d'un vel llibre litúrgic. Amida 15x10.5 cm. Els folis no estan numerats i fins arribar a la petita crònica hi ha 27 fulls, la majoria en blanc i altres amb comptes familiars de Joan Perai i Salvador Perai. Acabada la crònica hi ha 35 fulls, la majoria en blanc o amb comptes i guixats, i en els tres darrers fulls hi ha algunes notes familiars.

 • Dietari de Pere Joan Esteve

  1691-1706

  Enquadernació en pergamí. c. 96 folis escrits. El text acaba al f. 96v. Després, c. 30 folis en blanc. 22 x 38 cm