Resultats de la cerca

 • 1703-1713. Honorato de Pallejá. Episodios.

  1703-1713

  El document original, força deteriorat, està format per 63 fulls mida foli. Els primers fulls del manuscrit estan escapçats.

 • Llibre de notes dels hereus de Can Torres 1699-1824

  1699-1824

  Llibre enquadernat en pergamí de 150 fulls, de 21 centímetres d’ample x 30 centímetres de llarg, escrits per ambdues cares i numerats.

 • Llibres de notes d’Isidre Mata del Racó

  1765-1825

  Quatre volums mida foli i un volum mida quart de prop de quatre-centes pàgines cadascun (excepte el llibre 4, en quart, que en té prop de cinc-centes i el llibre 5, prop de tres-centes). No podem afirmar, amb seguretat, el nombre de pàgines que té cada llibre perquè hi ha divergències entre la numeració del manuscrit i la de les fotocòpies.

 • Llibre de Jaume Galobardes d’aquest poble de Santa Coloma de Gramanet.

  1800-1990

  Manuscrit in-folio de 790 pàgines, algunes de les quals estan en blanc. Els fulls tenen una mida de 20 per 28,8 centímetres, són blancs i verjurats i presenten la filigrana del fabricant al centre de la meitat dreta. Atès l’estat de deteriorament amb què va arribar al Museu Torre Balldovina, el document va haver d’ésser restaurat i protegit amb unes tapes de pergamí flexible.

 • Llibre de politiqueses i curiositats de Pau Porcet, al·ludint al principi de l’escrit

  1816-1856

  Llibre de mida foli amb cobertes de pergamí que té 216 fulls, dels quals una trentena són en blanc. Les còpies del manuscrit original que es troben a l’AHMSBL també són de mida foli (20,50 per 29 centímetres), estan numerades (de la pàgina 1 a la 402) i repartides en dos toms.