Títol complet Llibre de notícies de la Ciutat deValència des de el any 1306 fins al de 1535
Autor L’autor de la còpia és Francesc X. Borrull (1745 - 1839). Els autors de l’original, probablement, Guillem Mir i Francesc Joan.
Escrit en Finals s. XVIII
Llengua Castellà, Català, Llatí
Origen Professió Liberal
Tipologia Dietari
Interès Històric, Polític, Filològic