image description
Títol complet Varias noticias de la venida de los reyes a esta ciudad
Autor Anònim, però en la part que copia notícies del ms. 78 de l’Arxiu del Reial Convent de Predicadors de València l’autoria correspon als quatre dietaristes del Llibre de memòries de la ciutat de València (Guillem Mir, Francesc Joan, Francesc March i Joan Lluch Ivars).
Escrit en segle XVIII
Llengua Castellà, Català
Origen Desconegut
Tipologia Dietari, Memòries
Interès Històric, Polític, Filològic