Dietari de Josep Fàbregas i Clariana

Títol complet Llibre particular de Josep Fàbregas i Clariana, natural de Barcelona
Autor Josep Fàbregas i Clariana, ciutadà honrat de Barcelona. Escriu el seu diari en tercera persona. Anotació de dades i esdeveniments familiars gairebé dia a dia, amb indicació de la data i del lloc des d’on escriu. També fa esment a esdeveniments com ara “successos tragichs”, qüestions meteorològiques, festes, rebudes a personalitats.
Escrit en 1754-1772
Llengua Català
Origen Procurador
Tipologia Dietari
Interès Històric, Polític