Memòries de Tomàs Amorós Cerdà

image description
Títol complet Relació de algunas curiositats escritas, comensant lo any 1740 y prosehint cada any per a que el lector tenga present lo que, si olvida la memòria, se tròpia en los papers, que algunas vegades servex o, per millor dir, és necessar per alguns casos
Autor Tomàs Amorós Cerdà, impressor (1735-1810)
Escrit en Principis s. XIX
Llengua Castellà, Català
Origen Professió Liberal
Tipologia Crònica, Llibre de notes
Interès Històric, Polític, Filològic, Religiós/Litúrgic, Militar