Llibre de notes de la família Lleal de Badalona

image description
Títol complet El llibre de polítigas de Janet Lleal (si fem servir les primeres línies del manuscrit original) o Llibre de polítigas, any 1802 (d’acord amb la inscripció del llom de l’esmentat document)
Autor Al Joan Lleal Tei, Janet, es deuen les anotacions del manuscrit compreses entre l’any 1805 i 1848. A la segona meitat del segle XIX, hi continuaren escrivint: Josep Lleal Carcassona, fill gran de l’anterior; Joan Lleal Folch, fill del primer matrimoni de Josep Lleal Carcassona amb Joaquima Folch; i Josep Lleal Bruguera, Pepus, germanastre de l’anterior. En morir aquest, solter i sense fills, el llibre passà al seu fillol i hereu, Joaquim Lleal Saladrigues, Quimet, fill del seu germà Joaquim i de Coloma Saladrigues. Posteriorment, els quatre fills grans de Quimet Lleal hi continuaren escrivint algunes notes: Joaquim Lleal Bacàs, entre 1940 i 1942; Jaume Lleal Bacàs, el 15 d’agost de 1950; Anton Lleal Bacàs, també l’any 1950; i Francisco Lleal Bacàs. Finalment, la filla petita de Quimet Lleal, Coloma Lleal Bacàs, hi va escriure entre els anys 1955 i 1972.
Pel que fa a l’autor principal del manuscrit, Joan Lleal Tei (?-1848), natural de Badalona, sabem que fou el més gran dels fills de Josep Lleal Riera i Teresa Tei de Sant Genís i que es va casar amb Francisca Carcassona, amb la qual va tenir set fills. El 1838 es va tornar a casar amb Maria Arcàngela Blanch, però el matrimoni no va tenir fills. A banda de pagès, sembla que en Janet Lleal fou mestre de cases i procurador encarregat de cobrar els delmes eclesiàstics.
Escrit en 1805-1972
Llengua Castellà, Català
Origen Pagès
Tipologia Dietari, Llibre de Comptes, Documentació jurídica
Interès Històric, Filològic, Familiar i patrimonial