Llibre de notes de Josep Vinyoles de la Cellera d’Anglès

image description
Títol complet Advertèncias” als hereus contingudes al Llibre mestre archivat de ahont estaran chalendats los actes del mas Vinyas, pagès de la Sellera de Anglés lo any 1791
Autor Josep Vinyoles devall, pagès de la Cellera d’Anglès, veí dels propietaris del mas Vinyas, que en 1791 eren Antoni i Miquel Vinyas, pare i fill, pagesos de la Cellera d’Anglès.
Escrit en 1791
Llengua Català
Origen Pagès
Tipologia Dietari
Interès Religiós/Litúrgic