Documents

 • Memòries de Teresa Mir i March

  1709-1714

  Enquadernació en pergamí de petaca aprofitant un pergamí amb música del s. XVI amb una lliçó del llibre de Job de l'ofici de difunts, al llom teixell de paper amb el títol: "Raho del esprit de S. Teresa Mir i Mar". El document té 165 folis en paper de 215x160 mm. Els folis 12v-22 i 152-165 estan en blanc i al foli 1 trovem un dibuix d'un cor al·legòric.

 • Dietari de Pau Ignasi de Dalmases i Ros

  1713-1713

  Manuscrit en bon estat de conservació. Només es apareixen 13 folis escrits del total del volum. Coberta de cartró folrada amb paper. Folis de paper. Cal•ligrafia molt clara i precisa. Mides: 19,5 cm. de llargària, 15,7 cm. d’amplada i 2,2 cm. de llom.

 • Dietari del Convent de Santa Caterina del setge de Barcelona de 1705

  1716-1744

  Originàriament, aquest document formava part d’un altre volum, conjuntament amb d’altres impresos i manuscrits, al llom del qual hi havia escrit “Tomo XXII. Noticias de 1716 a 1744” que pertanyia a la Biblioteca dels Dominics de Santa Caterina de Barcelona. El dietari pròpiament dit és un manuscrit relligat en quart (de 16 per 21,5 cm aproximadament), les pàgines del qual estan escrites per davant i per darrera (excepte algunes que són en blanc) i numerades de la 316 a la 365.

 • Crònica de Domingo Portusach

  1721-1721

  Quatre documents diferents.

 • Notes de Vicenç Escofet

  1727-1757

  - Enquadernació en pergamí de 121 folis en paper, molts sense numerar. Mides 205x155mm. - Notes escrites a la fi d’un quadern escolar de problemes aritmètics de Francesch Albert de la Brexa.

 • Llibre de notes d'Aleix Ribalta

  1736-1736

  De l’original es desconeix.

 • 1737-1750

  Dos volums enquadernats en pergamí (el primer, 24 x 18 x 4 cms, i el segon, 24 x 18 x 3,5 cms), però que potser, per la paginació, en els orígens formava un únic volum. El títol es troba escrit en el llom dels dos volums, i en ser enquadernació del segle XX, fa pensar que fora de la paraula “Relació” és un títol atribuït molt posteriorment a la vida de l'autor. Presenta paginació antiga a tinta i única pels dos volums, de l’1 a la 835 (sense paginar de les pàgines 835 fins la darrera), i foliació moderna a llapis per cada volum; el primer, de l’1 al 278, i el segon de l’1 al 165. En blanc els folis 47 i 48 (que no presenten paginació antiga) del primer volum. Lletra molt petita, però en general clara. Va ser objecte d’una restauració per consolidar el paper afectat per la tinta ferrogàl·lica, la qual dificulta la lectura d’algunes pàgines, i adobar estrips i forats.

 • Llibres de notes de casa Sala d'Arenys de Munt, Arenys de Mar, Canet i Sant Iscle

  1738-1823

  10,5 x 15 cm. (mateixes mides per a les tres llibretes) Volum que recull tres petites llibretes de notes: - Primera llibreta: portada molt deteriorada, no es poden llegir les anotacions. Intuïm: “Llibre dels Censals...”: anotacions entre els anys octubre de 1738 i 23 de juliol de 1752. 21 fols. Amb algunes petites notes de paper amb anotacions intercalades entre les pàgines. - Segona llibreta: portada també força deteriorada i amb la tinta “corrida”. Intuïm”Nota dels Censals que se pagan per fixar...”. Distintes anotacions de deutes i pagaments. Les anotacions es fan durant les dècades dels anys 1750’s i 1760’s, però sovint es registren pagaments de deutes contrets durant la dècada dels anys 1740´s i 1750’s. 14 fols. - Tercera llibreta: Sis primeres pàgines, amb parts molt malmeses. S’han perdut alguns continguts: Sense títol o descriptor a la primera pàgina; directament s’entren les anotacions. Llibre de comptes corresponent ja a les primeres dècades del segle XIX. Anotacions molt menys detallades que les dues llibretes anteriors (tan sols hi consta el nom, la o les dates i la quantitat). 23 fols.

 • Memòries de Tomàs Amorós Cerdà

  1740-1800

  Segons Bartomeu Pascual, autor de la primera còpia coneguda (Ms. A), era de "172 páginas en 8º sin encuadernar dentro unas tapas de pergamino cuyas últimas 8 pàginas aun están en borrador sin formar cuaderno como las restantes. Además hay una hoja suelta de la misma letra que al parecer es un fracmento de la relación de las fiestas celebradas para la proclamación de Carlos cuarto, de cuyo acto no se hace mención en el Noticiario".

 • 1741-1764

  Volum en pergamí (31 x 11 cm.) de 73 folis sense numerar i alguns amb l'escriptura cap per avall