Documents

 • Llibre de notes de Pere Franco Bojons i altres

  1694-1725

  Paper relligat, tamany foli, cobertes de pergamí. Estructura (la numeració dels folis és provisional) f. 1: títol. ; f. 2-3: en blanc; f. 4: 1694-95; f. 5 i 6: en blanc; f. 7: 1694-95; f. 8-26: en blanc; f. 27: rebut de Miquel Folch; f. 28-31: en blanc; f. 32: albarans d’un censal de Bojons (1695-1701); f. 33-40: en blanc; f. 41: albarans d’un censal (1696-1702); f. 42-111: en blanc; f. 112: rebut d’Emmanuel Bojons, marmessor del canonge; f. 113-115: “Llevador del personat sots invocació de St Llorens en la Iglesia de Nostra Senyora de la Rodona fondat per Jaume Pons Ordeig parayre de St Hipolit del qual tinch collacio”, 1690-1714; f.116-202: en blanc; f. 203-205: despeses d’una causa entre la Seu i els pares trinitaris de Vic per capbreus, 1711-1715; f. 205-207: en blanc; f. 208: compte dels capbreus, 1725; f. 209-218: en blanc.

 • Llibre de notes de Can Torres

  1699-1824

  Llibre enquadernat en pergamí de 150 fulls, de 21 centímetres d’ample x 30 centímetres de llarg, escrits per ambdues cares i numerats.

 • Diario de D. Josef Vicente Ortí y Mayor

  1699-1715

  Paper. 1 f. (en blanc) + 379 ff. + 9 ff. (en blanc). 215 x 150 mm. Enquadernació en tafilet i adorns en or. Provinent de la biblioteca de Francesc Borrull (ingressà a la BUV el 17-07-1838, per lleixa testamentària).

 • Relació de Pau Ignasi de Dalmases i Ros

  1700-1704

  Volum on es troba el document: Enquadernació de pergamí de 295 x 205 mm amb 8 f. prel. + f. 1-245 amb numeració moderna discontínua en llapis sobre d’antigues parcials. Al llom: “Var[io]s papeles o notas”.

 • Llibre de notes de Pius d’Andreu i Fontdevila i altres

  1700-1770

  Relligat en pergamí de 28 x 42,5 cm i c. 100 folis. Amb nombrosos folis en blanc entremig (es deixa espai per a consignar futures anotacions o incloure nous documents). A més, gruixuts afegits de quartilles i altres papers manuscrits. S’inclouen també llibres d’albarans i d’anotacions patrimonials d’altres membres de la família Andreu.

 • Diari de Manuel Mas i Soldevila

  1700-1736

  Paper, 315 x 220 mm. 4 f. prel. + 8 f. s. n. + f. 1-245 (1ª numeració) + 1 f. prel. s. n. + p. 1-560 + f- 561-592 (2ª numeració). Enquadernació de pergamí força malmesa. Deteriorat per la corrossió de la tinta.

 • Crònica de Francesc Torné i Domingo

  1700-1853

  Manuscrit de 107 fulls paper de 22 cm x 15’5 cm. Escrits a dues cares i sense numeració original.

 • Llibre de notes del mas del Boix de Prats de Molló

  1702-1908

  Llibre amb coberta de pergamí de 30 cm x 19 cm, gruix de 4 cm. Amb 668 pàgines (140 utilitzats). Més 3 documents solts.

 • Memòries d'Honorat de Pallejà

  1703-1713

  El document original, força deteriorat, està format per 63 fulls mida foli. Els primers fulls del manuscrit estan escapçats.

 • Dietari d' Isidre Planes

  1705-1715

  -El tom I consta de 351 fulls manuscrits de 23 cm enquadernats. -El tom II consta de 94 fulls de 23 cm enquadernats. Els 15 primers fulls estan manuscrits, i recullen les notícies corresponents als mesos de gener i febrer de 1708. Els 79 fulls restants tenen apegats els retalls de premsa de les notícies procedents del dietari de Planes –i corresponents al període març de 1708-desembre de 1709– que, per lliuraments i entre març de 1912 i desembre de 1913, publicà el diari Las Provincias a la secció “De Antaño. Valencia retrospectiva”. -Pel que fa al tom IV, Marcelino Gutiérrez del Caño en féu la següent descripció: «509 hojas útiles, excepto la 1ª y última, a 28 líneas; foliación 1 a 494. Papel 0,215 alto X 0,1555 ancho: caja escritura 0,176 X 0,105. Letra S. XVIII; con notas margs.»