Resultats de la cerca

 • Anales valencianos

  1455-1481

  Paper. S. XVIII. 270 x 205 mm

 • Crónica de Pere Maça

  1171-1430

  L’exemplar de l’Arxiu de la Catedral consta de 26 folis a dos mans, numeració moderna. Títol: Fragmento de una cronica en valenciano de historia siciliana ( al bifoli de paper modern que protegeix el text) 311 × 223 mm Diverses mans gòtiques amb influència de la humanística, i amb diversos graus de cursivitat

 • Sucessos fatales

  1705-1715

  -El tom I consta de 351 fulls manuscrits de 23 cm enquadernats. -El tom II consta de 94 fulls de 23 cm enquadernats. Els 15 primers fulls estan manuscrits, i recullen les notícies corresponents als mesos de gener i febrer de 1708. Els 79 fulls restants tenen apegats els retalls de premsa de les notícies procedents del dietari de Planes –i corresponents al període març de 1708-desembre de 1709– que, per lliuraments i entre març de 1912 i desembre de 1913, publicà el diari Las Provincias a la secció “De Antaño. Valencia retrospectiva”. -Pel que fa al tom IV, Marcelino Gutiérrez del Caño en féu la següent descripció: «509 hojas útiles, excepto la 1ª y última, a 28 líneas; foliación 1 a 494. Papel 0,215 alto X 0,1555 ancho: caja escritura 0,176 X 0,105. Letra S. XVIII; con notas margs.»

 • Documentos de la Guerra de la Independencia en Valencia

  1773-1837

  Escrit sobre paper i enquadernat. Consta de vint-i-quatre fulls a dures cares. 375 x 230 mm

 • Llibre de la Esglesia Parroq[uia]l dels Sans Apostols Zebed[eu]s S[ant] Jaume, y S[ant] Juan, del Poble Montaverner, de la Retoria, Benifets, Cofradies.

  1271-1771

  Paper, amb cobertes de pergamí, mesura 31’5 cm x 22 cm. Consta de 266 folis numerats, alguns d’ells en blanc, com els 20-22, 36-37, 49-51, i en falten el 100 i els 139-142.