Resultats de la cerca

 • Matança dels carlins a Vich

  1874-1874

  Fulletó imprès de 47 pàgines. Tela, fils daurats.

 • Los veinte años de inscripción, por Francisco Torné y Domingo

  1700-1853

  Manuscrit de 107 fulls paper de 22 cm x 15’5 cm. Escrits a dues cares i sense numeració original.

 • Mis memorias sobre nuestra campaña en Cataluña en 1872 y 1873 y en el Centro en 1874

  1872-1874

  Manuscrit de 990 pàgines de paper quadriculat Din A-3 de 24’5x40 cm.

 • Libro de casos sucedidos en la ciudad de Valencia

  1238-1672

  Enquadernat en un tom amb tapes de pergamí, al teixell: Varia 1. Dietari. Ocupa les pàgines 270-376 del manuscrit i és l’últim entre altres copies de diverses obres. Mides: 300x215 cm

 • Crònica i dietari del Capella d’Alfons el Magnànim

  1474-1478

  Exemplar de l’ACCV (restaurat el 2006): mides 300x220 mm, text a dues columnes, amb escriptura gòtica textual de finals del segle XV. Composició: [2 fulls de guarda moderns] [+1 full del segle XX] [+7 fol. d’índex] + 195 fols. Numerats, foliats al marge superior dret en números romans en tinta roja [+ 2 fulls de guarda moderns]. Exemplar BUV, ms. 204: paper, 315x215 mm, en bon estat, relligat en pergamí antic. [2 fulls en blanc] [+ portada a dues tintes] [+3 fols, de Prólogo] +842 pàgines [+1 full en blanc]. Teixell: Falcó. Anales del Real Convento de Predicadores de Valencia, 6. De la pàg. 807 (bis) a la 842 es copia una part del Dietari, lletra del segle XVIII. Exemplar BUV, ms. 160: paper verjurat, mides 316x220 mm, lletra del segle xviii, escrit en línia tirada, relligat en pergamí de l’època: [1 full en blanc] [+1 full de portada a dues tintes] [+1 full en blanc] +771 pàg. [+ 2 fulls en blanc]. Teixell (modern): Dietari. Exemplar ACPV, ms. 49: paper, mesures 300x215 mm, lletra del segle xviii a dues columnes, relligat en pergamí d’època. Teixell: Varia 1. Dietaris. [3 fulls en blanc] +145 pàg. A continuació, trasllat del Dietari de Jeroni Sòria; a continuació conté un índex de matèries, toponímic i onomàstic (p. 377-421).