Resultats de la cerca

 • Llibre de Noticias de la família Ferran

  1746-1785

  Manuscrit el qual li manquen els primers 12 folis i 11 cap a la part final. La resta està en bon estat de conservació. Coberta de pell i pàgines de paper. Els folis que es conserven estan escrits en ambdues cares. Cal·ligrafia molt bona i clara. Mides: 30,5 cm. de llargària, 21,5 cm. d’amplada, 2 cm. de llom.

 • Llibre de fets ocorreguts a la família Miret i a la ciutat de Vilafranca del Penedès

  1750-1864

  Bona conservació del manuscrit. Coberta de pell, pàgines de paper. Cal·ligrafia precisa, molt clara. Només estan escrits els primers dotze folis. Mides: 30,5 cm. de llargària, 22,5 cm. d’amplada i 2,5 cm. de llom.

 • LLibre de memòries d’Amer Massó

  1755-1761

  Arxiu particular. Còpia en paper d’aquesta obra, fotografiada a partir d’un original en poder dels seus propietaris [374 imatges TIFF i PDF de9, 93 G].

 • Una política bull escriura per memòria dels que vindran

  1763-1792

  Llibre amb tapa de pergamí, 21x15,4 cm.

 • Diario de memorias de Barcelona

  1820-1849

  Llibre 1- Paper, enquadernat amb pergamí sobre cartró. 22,5x16cm. 400 pàgs aprox. Llibre 2- Paper, enquadernat amb pergamí sobre cartró. 22,5x16cm. 300 pàgs aprox. Llibre 3- Paper, enquadernat amb pergamí sobre cartró. 22,5x16cm. 400 pàgs aprox. Llibre 4- Paper, enquadernat amb pergamí sobre cartró. 22,5x16cm. 400 pàgs aprox. Llibre 5- Paper, enquadernat amb pergamí sobre cartró. 22,5x16cm. 400 pàgs aprox. Llibre 6- Paper, enquadernat amb pergamí sobre cartró. 22,5x16cm. 300 pàgs aprox. Llibre 7- Paper, enquadernat amb pergamí sobre cartró. 22,5x16cm. 300 pàgs aprox.