Resultats de la cerca

 • Fastos Consulares de Valencia. Recopilados por Francisco March y continuados por Juan Lucas Yvars desde el año 1308 hasta 1644 y trasladados desde su original, que para en el Archivo de este Real Convento de Predicadores, y puestos en este volumen por el

  1308-1528

  Enquadernació amb tapes de pergamí. Estat de conservació bo. Tot i que el paper presenta algunes taques d’humitat i el relligat es troba una mica deteriorat, no presenta problemes greus de lectura. Mesures: Enquadernació: 324 x 239 mm. Folis: 310 x 215 mm. Caixa d’escriptura: 265/270 mm x 190/195 mm. Llargada: 244 pàgines. Observacions: Fins a la pàgina 89 el text està escrit a dues columnes, a partir de la pàgina 90 s’escriu a línia tirada, entre 35 i 37 línies per foli. Junt amb altres tres manuscrits més, aquest text forma part d'un còdex de 549 pàgines. Tot i que té numeració pròpia (1-244), ocupa les pàgines 307 a 549 del conjunt del còdex. Al llom es pot llegir: «VARIA / Variorum / Mss. / Gal. Teix. Faj. / [...] / 6».

 • Dietari Valencià. Fastos Consulares, per Guillem Mir. Ex. Biblioteca quam D. D. Franciscus Borrull, Academia Valentina testamento legavit. Biblioteca de la Universidad de Valencia. M. 255. In nomine Jesus...

  1306-1705

  Enquadernació moderna, amb tapes de cartó dur amb el llom folrat amb tela i protegides amb funda de plàstic. Proteccions metàl·liques en els quatre angles. Dos fulls de guarda. Estat de conservació òptim. Mesures: Enquadernació: 319 x 229 mm. Folis: 307 x 214 mm. Caixa d’escriptura: 275 mm x 185/205 mm. Llargada: 154 pàgines. Observacions: Està enquadernat junt a una altra obra. El volum conté 280 pàgines numerades (curiosament, de la 21 a la 300) i dos fulls de guarda sense numerar. Així doncs, el ms. 94 comença al foli 3 r. (amb el número de pàgina 21), i acaba al f. 77 v. (pàgina 174). El foli 78, que correspondria a les pàgines 175-176 ha desaparegut del volum, però això no afecta al nostre manuscrit, atès que aquest finalitza, a la pàgina anterior, amb la data i la signatura del copista. A continuació apareix un catàleg de tres pàgines amb el títol Protocolos notariales del Colegio del Patriarca, que fa una relació d'un seguit de protocols notarials amb la signatura de cadascun. Finalment, les darreres 111 pàgines estan totalment en blanc. Paper amb 35 pautes impreses. Escrit a línia tirada amb tinta blava. Al llom, en dues etiquetes adhesives blanques, podem llegir: ms. CIX / s. XV a XX.

 • Llibre de notícies de la Ciutat deValència des de el any 1306 fins al de 1535

  1306-1535

  Enquadernació amb tapes de pergamí. Un full de guarda a l’inici i al final. Estat de conservació bo, no presenta problemes de lectura. Mesures: Enquadernació: 318 x 228 mm. Folis: 310 x 212 mm. Caixa d’escriptura: 271 mm x 165/180 mm. Llargada: 162 folis. Observacions: Escrit a línia tirada, entre 20 i 32 línies per foli. Al llom podem llegir: «JOAN / Noti[ci]es / de la Ciutat / De / VALENCIA Numeració dels folis en llapis i lletra moderna. L’últim foli escrit és el 150r. Estan numerats fins al 162, però des del 150v fins al 162v estan en blanc.

 • En nom de deu, lo present llibre fet e ordenat segons stà perquè se haja memòria així dels jurats com dels officials de la ciutat de València en actes senyalats que són stats fets així en la ciutat de València com fora de aquella segons stà en dit llibre,

  1306-1705

  Enquadernació: Tapes de pergamí. Estat de conservació: la corrosió de la tinta dificulta la lectura d’algunes pàgines del manuscrit. Mesures: Enquadernació: 295 x 221 mm. Folis: 290 x 210 mm. Llargada: 144 folis (numeració moderna a llapis). Observacions: Després del foli 104v hi ha un afegit de Francesc X. Borrull titulat «Continuación de la noticia de los jurados, oficiales i cosas notables de Valencia», que aplega els anys 1504 a 1705. L'addició de Borrull conté 35 folis amb numeració independent (1-35), està escrita en espanyol i deixa constància, fonamentalment, dels nomenaments dels càrrecs oficials de la ciutat durant aquest darrer període. Els folis 140-144 estan en blanc. Escrit a línia tirada, entre 38 i 20 línies per foli. Al llom es pot llegir: «MYR FASTOS consulares de Valencia y su continuació».

 • Dietari Jeroni Sòria

  1507-1559

  El Dietari consta de 146 folis de diverses grandàries. El primer és un full en blanc i 23 sense foliar, de 295 x 195mm, i dos més, escrits per una sola cara, de 300 x 207mm. En aquests es donen algunes notícies, a manera d’índex, fins l’any 1508, amb un salt al foli 13, en el qual comencen les de 1516 i següents, una mica més grans (305 x 210mm). S’hi constata un desordre en la foliació. El dietari es troba enquadernat juntament amb algunes cartes reials i el Dietari de Miquel Jeroni Llopis, que apareix tot seguit. A banda, hi ha un poema religiós en castellà en el primer dels folis. Aquesta organització respon a una re-enquadernació moderna, duta a terme durant l'última restauració del manuscrit, ja que fins fa poc, el dietari de Jeroni Sòria es trobava enquadernat en un mateix volum, i per aquest ordre, amb els dietaris del Capellà d'Alfons el Magnànim i les Memòries de Gaspar Antist.