Resultats de la cerca

 • Llibre de la Esglesia Parroq[uia]l dels Sans Apostols Zebed[eu]s S[ant] Jaume, y S[ant] Juan, del Poble Montaverner, de la Retoria, Benifets, Cofradies.

  1271-1771

  Paper, amb cobertes de pergamí, mesura 31’5 cm x 22 cm. Consta de 266 folis numerats, alguns d’ells en blanc, com els 20-22, 36-37, 49-51, i en falten el 100 i els 139-142.

 • Dietari de Miquel Jeroni Llopis

  1573-1588

  El Dietari es trobava enquadernat en un mateix volum, i per aquest ordre, amb els dietaris del Capellà d'Alfons el Magnànim, les Memòries de Gaspar Antist i el dietari de Jeroni Sòria, al qual segueix, segons apuntava Martí Mestre (1995). Aquesta enquadernació es remuntava a la primera meitat del segle XVII, quan es trobaven a l'arxiu del convent de Predicadors de València, i es va fer per iniciativa de fra Nicolau Figueres. A hores d’ara, però, ha sigut re-enquadernat i forma un sol volum amb el Dietari de Jeroni Sòria, al qual continua. La mà és la mateixa durant tota l’obra, de la segona meitat del XVI o del XVII, segons apunta el mateix Martí Mestre, i probablement és l’original de l’autor. Hi ha dos capítols d'una altra mà diferent (el 4 i el 5) i unes poques línies ratllades posteriorment. El dietari ocupa tretze folis. Les dimensions dels fulls són 310 mm. x 220 mm. Després de les cartes reials que segueixen el dietari de Sòria, comença el de Llopis, en el foli següent a la darrera carta, al vers, ja que el recte es troba en blanc. Els folis es troben numerats modernament amb llapis, en el recte, al marge superior dret, però només fins el foli 8. El primer full del dietari porta el número 2, car l'1 es troba en el darrer foli de les cartes. Són nombroses les correccions i fragments ratllats al manuscrit. També hi ha bastants errors i alguns espais en blanc en dates i en algun nom propi.

 • Varias noticias de la venida de los reyes a esta ciudad

  1208-1694

  Enquadernació. Sense fulls de guarda, està compost per deu plecs de paper in folio, amb una quantitat de bifolis que oscil•la entre els deu i els divuit, els quals es troben sense enquadernar, tot i que estan relligats i agrupats en una carpeta amb tapes de pergamí. Estat de conservació. El paper es conserva en bon estat i no ofereix problemes greus de lectura. Mesures: Enquadernació (carpeta): 310 x 215 mm. Folis: 291 x 209 mm. Caixa d’escriptura: molt irregular, oscil•la entre 170/260 mm x 105/165 mm. Llargada: 511 pàgines numerades pels copistes (numeren només les pàgines senars). Observacions: En la portada de pergamí es pot llegir: «Varias noticias de cosas curiosas de venidas de Reyes a esta Ciudad, & C.». Escrit a línia tirada, entre 33 i 28 línies per foli. S’observen, almenys, tres mans diferents

 • Ex libro magno manuscripto qui fuit civitatis Valentiae et nunc est in posse comitis Concentaynae, in quo continentur electiones juratorum, et justicia criminalis, et determinaciones consiliorum, et plura alia; ab anno 1306 usque ad annum 1566

  1321-1539

  Enquadernació: Tapes de pergamí amb tres fulls de guarda a l’inici i al final. Estat de conservació: Es conserva ben enquadernat i no ofereix problemes de lectura, excepte pel que fa a uns pocs folis deteriorats per la humitat. Mesures: Enquadernació: 311 x 219 mm. Folis: 305 x 210 mm. Caixa d’escriptura: 265/270 mm x 160/185 mm. Llargada: 61 pàgines numerades pel copista. Observacions: Aquest manuscrit ocupa de la pàgina 203 a la 263 d'un còdex de 487 pàgines, el qual conté, a més, un seguit de manuscrits que deixen constància de fets referits a guerres, expulsió dels moriscs, notícies de caire local, assumptes de l'església, de la noblesa, de la reialesa, etc., que succeïren a diversos municipis del País Valencià (Gandia, Canals, Sogorb, Elx, Alcoi, etc.). Escrit a línia tirada, entre 34 i 29 línies per foli. Al llom es pot llegir: «M[aes]tro Diago.».

 • Libre de memòries de diversos successos, e fets memorables, e de coses senyalades de la ciutat y regne de València, e de elections de jurats e altres officials de aquella, seguint lo orde dels llibres consells de la dita ciutat, començant del segon llibre

  1308-1644

  Enquadernació amb tapes de pergamí. Sense fulls de guarda. Estat de conservació bastant precari, ja que d’una banda el paper presenta taques d'humitat que entrebanquen la lectura d'algunes pàgines i, d'una altra, el relligat s'ha descosit fins al punt que un gran nombre de folis es troben completament solts. La descurança afecta, fins i tot, les tapes, sobre les quals hi ha números i lletres escrits. Mesures: Enquadernació: 322 x 235 mm. Folis: 310 x 220 mm. Caixa d’escriptura: 250/260 mm x 130/190 mm. Llargada: 864 pàgines numerades pel copista.