Llibre notes i comptes de la família Pauqués de Bulaternera