Llibre de memòries de Josep Dalmau

Títol complet Llibre de memòrias de cosas particulars del senyor don Joseph Dalmau, fundador del convent de Nostra Senyora de Gràcia de carmelitans descalzos fora los murs de Barcelona
Autor Josep Dalmau (Barcelona, 1554-1663).
Escrit en Finals del S.XVI
Llengua Català
Origen Polític
Tipologia Memòries, Llibre de Comptes
Interès Polític, Econòmic/comercial, Familiar i patrimonial