Crònica de Pere Ribera

image description
Títol complet 1822, maig 18: vingué “lo Trapense” amb 500 homens, y después del toch tragueren los talls de les campanes los de la Constitució excepto [...]
Autor Pere Ribera de Tàrrega. Fill d’en Pere Ribera i Margarita Sàrries. Nasquè a Tàrrega el 1763. Fou un prevere beneficiat de l’església de Santa Maria de Tàrrega i membre de la comunitat de preveres. És molt possible que fos el responsable dels arxius de la parròquia i la comunitat de preveres. Va morir a Tàrrega l’any 1842. Va ser defensor de Ferran VII i de la causa borbònica. Durant el trienni constitucional es va amagar a causa de la violència anticlerical.
Escrit en Primera meitat del segle XIX
Llengua Català, Grec
Origen Eclesiàstic
Tipologia Dietari, Crònica
Interès Històric, Meteorologia