Llibre de memòries de la família Bellsolell d'Arenys de Munt

image description
Títol complet En nom¡ de nostra Sr. Dé y de la umil verya maria sia. Amén. Llibra de comptas. Sia portat per mi, Salvador Bellsolell, començant als 10 de setembra de l’any del Sr. 1666 en avant
Autor El llibre de notes i memòries va ser començat per Salvador Bellsolell. Amb la seva mort el 1702 el seu fill Francesc Bellsolell (1683-1754) fou el continuador del llibre. A partir de la mort de Francesc, continuà fent les apuntacions el seu primogènit, Josep Bellsolell i Macià que morí l’any 1771. Llavors serà el seu fill Anton Bellsolell l’encarregat del patrimoni familiar y del dietari. Finalment al 1818 Antón passarà les responsabilitats administratives al seu fill Martí Bellsolell.
Escrit en Segona meitat del s. XVII-Primera meitat del s.XIX
Llengua Català
Origen Pagès
Tipologia Dietari, Memòries, Llibre de Comptes, Biogenealogia, Patrimoni Familiar
Interès Històric, Econòmic/comercial