Llibre de notes de Pius d’Andreu i Fontdevila i altres