Dietari de la família Bonet i Riguel de Vilafranca del Penedès

Títol complet Dietari de la família de Josep Bonet i Riguel, de Vilafranca del Penedès
Autor Comença el diari Josep Bonet i Riguel, de Vilafranca del Penedès, que és qui hi dóna la forma (pàgines per indicar-hi els matrimonis, altres per als naixements i les defuncions, apartats on s’indiquen les actuacions relatives al patrimoni familiar, documentació notarial), però les notes són continuades per altres persones de la família (diferent lletra i en ocasions signen). Josep Bonet i Rigual morí el 16 d’octubre de 1812, a l’edat de 37 anys segons consta al fol. 32v. del document (la dada es torna a repetir al fol. 43r.).
Escrit en Mitjan segle XVIII-1870
Llengua Català
Origen Pagès
Tipologia Dietari, Llibre de Comptes, Biogenealogia
Interès Històric, Econòmic/comercial