Crònica de Josep Teixidor, el qual copia un manuscrit de Francesc Diago

image description
Títol complet Ex libro magno manuscripto qui fuit civitatis Valentiae et nunc est in posse comitis Concentaynae, in quo continentur electiones juratorum, et justicia criminalis, et determinaciones consiliorum, et plura alia; ab anno 1306 usque ad annum 1566
Autor L’autor d’aquesta còpia és Josep Teixidor, el qual copia un manuscrit de Francesc Diago, que selecciona (sense copiar-los literalment) i tradueix a l’espanyol fragments del manuscrit 197 de la Biblioteca de la Universitat de València (escrit en català).
Escrit en segle XVIII
Llengua Castellà, Llatí
Origen Eclesiàstic
Tipologia Dietari, Memòries
Interès Històric, Polític, Filològic