Notes familiars de Francesc Salvà i Campillo

image description
Títol complet Llibre de notícias relativas a la casa del Doctor Francisco Salvà, recullidas, arrengladas y manadas copiar per ell mateix
Autor Francesc Salvà i Campillo (1751-1828), metge, físic i meteoròleg català. Se’l coneix pels seus estudis en el camp de la telegrafia elèctrica, sistema del qual n’és considerat un dels pioners.
Escrit en Finals del segle XVIII – principis del segle XIX
Llengua Català
Origen Metge
Tipologia Biogenealogia, Patrimoni Familiar
Interès Històric, Econòmic/comercial, Familiar i patrimonial