Dietari i llibre de comptes de Jaume Aguilar

image description
Títol complet En nom de Déu sia y de la gloriosa verge Maria, comensa lo libre terç de mi, Jaume de Aguilar, en juliol 1565
Autor -Jaume d’Aguilar (Barcelona, segona meitat del segle XVI). Cavaller de Barcelona, baró de Castellet, era germà del poeta i canonge de Barcelona Galceran Durall (per als llibres de comptes de Durall veg. BC, ms. 1722, 1723 i 1724, i Monestir de Poblet, ms. 176)
-A partir de 1574 el llibre de comptes és continuat pel seu fill Jaume d’Aguilar Peralta i Camporrells, entre altres mans.
Escrit en 1565-1610
Llengua Català
Origen Nobiliari
Tipologia Dietari, Llibre de Comptes
Interès Històric, Polític