Memòries de Bernat Puigcarbó

image description
Títol complet En nom de nostro senyor Déu Jesucrist sia, y de la verge Maria y de tots los sans y santes de paradís. Memòria sia a mi, Bernat Puigcarbó, com vui que comtam 22 del mes de agost 1589 he fet lo present llibre [...]
Autor Bernat Puigcarbó (Muntanyola, Osona, 1553-1633); continuat per Salvador Pedró, familiar seu, i possiblement per Lluís Traver.
Escrit en Finals S.XVI-S.XVII
Llengua Català
Origen Pagès
Tipologia Memòries, Llibre de Comptes, Autobiografia
Interès Històric, Geogràfic, Econòmic/comercial, Meteorologia, Familiar i patrimonial