Llibre de memòries de Pere Roig

image description
Títol complet Llibre del monestir de Roses […]
Autor Pere Roig (segona meitat del segle XVI). Eclesiàstic, prior i cambrer del monestir benedictí de Santa Maria de Roses.
Escrit en Segona meitat del S.XVI
Llengua Català
Origen Eclesiàstic
Tipologia Memòries, Llibre de Comptes
Interès Religiós/Litúrgic