Dietari del botiguer Alavall

image description
Títol complet Dietari de Alavall Botigr. 1734
Autor - Suposadament, el botiguer Alavall (única referència és la de la portada).
-Hi ha rebuts de Joan Lleopart, beneficiat de Sant Joan a l’església parroquial de Sant Vicenç de Malla, 1748-1770.
-Rebut de Josep Munts i Prim, procurador del canonge Josep Alberch, 1756.
-Dos rebuts de Josep Cortinas, capellà de la Seu de Vic, el 1746 i el 1752.
Escrit en 1744-1785
Llengua Català
Origen Comerciant-industrial
Tipologia Llibre de Comptes
Interès Econòmic/comercial