Resultats de la cerca

 • Llibretes de censos de casa Sala a Arenys de Munt, Arenys de Mar, Canet i Sant Iscle (1738-1751) [...]

  1738-1823

  10,5 x 15 cm. (mateixes mides per a les tres llibretes) Volum que recull tres petites llibretes de notes: - Primera llibreta: portada molt deteriorada, no es poden llegir les anotacions. Intuïm: “Llibre dels Censals...”: anotacions entre els anys octubre de 1738 i 23 de juliol de 1752. 21 fols. Amb algunes petites notes de paper amb anotacions intercalades entre les pàgines. - Segona llibreta: portada també força deteriorada i amb la tinta “corrida”. Intuïm”Nota dels Censals que se pagan per fixar...”. Distintes anotacions de deutes i pagaments. Les anotacions es fan durant les dècades dels anys 1750’s i 1760’s, però sovint es registren pagaments de deutes contrets durant la dècada dels anys 1740´s i 1750’s. 14 fols. - Tercera llibreta: Sis primeres pàgines, amb parts molt malmeses. S’han perdut alguns continguts: Sense títol o descriptor a la primera pàgina; directament s’entren les anotacions. Llibre de comptes corresponent ja a les primeres dècades del segle XIX. Anotacions molt menys detallades que les dues llibretes anteriors (tan sols hi consta el nom, la o les dates i la quantitat). 23 fols.

 • Llibre de la família Camps de Seva

  1762-1904

  Manuscrit en bon estat de conservació. Coberta de pell i pàgines de paper. 294 folis escrits en ambdues cares. Cal·ligrafia irregular a causa dels diversos escrivans. Mides: 23,4 cm. de llargària, 16 cm. d’amplada, 6 cm. de llom.

 • Llibre de notes de Pere Martí Rigalt

  1795-1803

  Manuscrit en bon estat de conservació malgrat que li manquen alguns folis. La cal·ligrafia no és gaire bona. Escrit irregularment. Els 117 folis de paper estan protegits per una coberta de pell. Mides: 21,3 cm. de llargària, 15 cm. d’amplada i 2,2 cm. de llom.

 • Llibre del monestir de Roses […]

  1576-1592

  Paper, 300 x 210 mm. 114 f. s. n. Enquadernació de pergamí; sense relligar i protegit per una carpeta de cartró. Molt malmès.

 • Llibre de notes

  1533-1552

  Paper, 290 x 200 mm. 4 f. prel. + f. 1-203 + 166-[273] + 4 f. en blanc. Enquadernació de pergamí. Possiblement autògraf. Molt malmès per la corrosió de la tinta.