Resultats de la cerca

  • Diari de Joaquim Fiol i Estada

    1783-1788

    Volum enquadernat en pergamí a la romana (21 x 15 cms.) de 220 folis (l'últim en blanc), escrits a doble columna, i numerat per plecs (110), plecs que s'afegien a l'obra a mesura que es progressava en l'escriptura. La lletra és petita, però llegible. Presenta un estrip amb pèrdua de suport en la part inferior del foli corresponent a l'assentament del dia 19 de gener de 1982, amb la qual cosa han desaparegut dues línies de text a cada cara del full; però en general es troba en bon estat de conservació.

  • Nota de algunas noticias

    1777-1783

    Arxiu Regne de Mallorca. Part component de la Miscelanea Pascual, Vol. VIII, pàgines 629-656; 14 folis (22 x 15,5 cm). Còpia signada el 30 de juliol de 1868, del Ms. A. Segons assenyala el copista, va alterar la disposició original d'algunes notes anteriors a 24 de gener de 1777, que es troben en la còpia A en les pàgines 7 i 8 per ajustar-les cronològicament.