Resultats de la cerca

 • Libre de diferents calendaris de actes de mi, mosén Joachim Aierdi

  1588-1688

  Paper. 76 ff. Enquadernació en pergamí. A la coberta es pot llegir: Llibre de conte y rahó de Vicent Esquerdo 235 x 170 mm

 • Llibre de fets meus propis

  1646-1684

  Enquadernat en pergamí, mesures 149 x 211 mm. Conformat per 203 folis dividits en 10 quaderns, costis al llom (de 28 mm). Tancament de cuir.

 • Llibre de la Esglesia Parroq[uia]l dels Sans Apostols Zebed[eu]s S[ant] Jaume, y S[ant] Juan, del Poble Montaverner, de la Retoria, Benifets, Cofradies.

  1271-1771

  Paper, amb cobertes de pergamí, mesura 31’5 cm x 22 cm. Consta de 266 folis numerats, alguns d’ells en blanc, com els 20-22, 36-37, 49-51, i en falten el 100 i els 139-142.

 • Libro de memorias del canónigo Dn. Francisco Sanceloni

  1605-1627

  Volum enquadernat en pergamí (27 x 19,5 cm.) de 121 folis sense numerar, mancat de la coberta superior i dels primers 24 folis, així com també dels 58, 86, 87 i el 121. Estan el blanc els folis: 36r, 48r, 93, 102v, 103, 104, 108v, 109r, 110r, 111r, 113v i 114r, i trencat el 117. No estan relligats els folis 95-98. El llibre de memòries finalitza en el foli 90v. De les còpies conegudes: 1. Ms. A. Part component de les Miscelaneas y noticiarios, de fra Gaietà de Mallorca, pàgines 29-31; 1'5 folis (30 x 20,5 cm.). Còpia fragmentària, segons Carme Simó de Lluís de Vilafranca, sense signar ni datar. 2. Ms. B. Part component de les Noticias históricas, Vol. I, folis 30-34; 5 fulls (20 x 14,5 cm.). És còpia, segons Carme Simó, d'Álvaro Campaner, del Ms. A.

 • Libro de anotaciones y recibos del magnífico señor Perellós de Pax

  1539-1576

  Còpia del manuscrit original, avui il•localitzable, datada per Bartomeu Pascual el 13 de juliol de 1870, quan es trobava a l'arxiu de la Seu de Ciutat de Mallorca; 54 folis en quart (22 x 15,5 cm) de les pàgines 141-248 del volum VIII de la Miscel•lània Pascual. Segons Bartomeu Pascual l'original era un volum en quart de 80 fulls, els primers cinc i el darrer es trobaven quasi destrossats i alguns en blanc, escrits amb cal•ligrafia difícil, motiu pel qual la còpia presenta punts suspensius [...] quan la lletra no devia permetia la transliteració.