Resultats de la cerca

 • Llibre de Noticias de la família Ferran

  1746-1785

  Manuscrit el qual li manquen els primers 12 folis i 11 cap a la part final. La resta està en bon estat de conservació. Coberta de pell i pàgines de paper. Els folis que es conserven estan escrits en ambdues cares. Cal·ligrafia molt bona i clara. Mides: 30,5 cm. de llargària, 21,5 cm. d’amplada, 2 cm. de llom.

 • Llibre de fets ocorreguts a la família Miret i a la ciutat de Vilafranca del Penedès

  1750-1864

  Bona conservació del manuscrit. Coberta de pell, pàgines de paper. Cal·ligrafia precisa, molt clara. Només estan escrits els primers dotze folis. Mides: 30,5 cm. de llargària, 22,5 cm. d’amplada i 2,5 cm. de llom.

 • Memòries d'un pagès del segle XVIII

  1753-1757

  És escrita en paper de mides 31 x 21, en molt mal estat de conservació, marges retallats, escrita en bona cursiva del segle XVIII, amb les abreviacions pròpies de l'època”. El text està paginat i dividit en capítols, cadascun dels qual duu un títol. Conté nombroses buidors. Així “comença a la pàgina 13 i arriba fins a la 18; llavors salta a la 33 i continua fins a 52. Falten les pàgines 53 i 54. De la 55, continua seguint fins a la 110. Manquen les 111 i 112, i de la 113 continua fins a la pàgina 151 a la 162, on s'interromp, amb signes evidents que continuava l'obra” Enmig del manuscrit i cosits pel mateix autor hi ha dotze documents annexos. En el text es fa referència a més documents cosits que han desaparegut.

 • Llibre del monestir de Roses […]

  1576-1592

  Paper, 300 x 210 mm. 114 f. s. n. Enquadernació de pergamí; sense relligar i protegit per una carpeta de cartró. Molt malmès.

 • Llibre de notes

  1533-1552

  Paper, 290 x 200 mm. 4 f. prel. + f. 1-203 + 166-[273] + 4 f. en blanc. Enquadernació de pergamí. Possiblement autògraf. Molt malmès per la corrosió de la tinta.