Resultats de la cerca

 • Memória de los sucessos particulares de Valencia y su reino

  1557-1648

  188 pàgines, tots els exemplars estan enquadernats en pergamí, 21 cm. Portada amb gravat xilogràfic que conté l’escut de la ciutat de valència i dels dominicans.

 • Anales valencianos

  1455-1481

  Paper. S. XVIII. 270 x 205 mm

 • Autobiografia

  1568-1607

 • Crónica de Pere Maça

  1171-1430

  L’exemplar de l’Arxiu de la Catedral consta de 26 folis a dos mans, numeració moderna. Títol: Fragmento de una cronica en valenciano de historia siciliana ( al bifoli de paper modern que protegeix el text) 311 × 223 mm Diverses mans gòtiques amb influència de la humanística, i amb diversos graus de cursivitat

 • Libre de Antiquitats

  1500-1699

  Enquadernació: Moderna, amb tapes de pergamí, amb un full de guarda (de diversos colors) i dos fulls en blanc abans que comenci el text, així com un full de guarda al final, idèntic al de l’inici. Estat de conservació: bo. Mesures: 290 x 205 mm. Llargada: 284 folis, la majoria numerats. Observacions: Fins al foli 70r, el llibre es numera amb xifres romanes; a partir d’aquest punt fins al final de l’obra, la numeració es fa amb xifres aràbigues, sempre amb llapis i en el marge superior dret del recto dels fulls. Resten en blanc els folis del 13v al 20v, 91, del 100v al 108v, del 111v al 113v, 117, 132v, 139, 143, 160, 175v, 188v, 200v, i del 211r al 284v (a excepció del 245v, que conté text). Al llom es pot llegir Libre de Antiquitat, títol posat per l’enquadernador, però en la Consueta de la seu de València, Pere Martí –el primer dels autors del llibre– el titula Libre de Antiquitats (Ms. 70 de l’ACV, f. 18r i 75r), nom amb què avui dia tothom coneix aquesta obra.